Sơn La: Bố sung 7 khu đất để đấu giá năm 2019

Đất đai - Ngày đăng : 17:53, 18/12/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2933/QĐ-UBND, về bổ sung một số khu đất vào Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Sơn La dự kiến tổ chức đấu giá 34 khu đất trong tháng 12/2019

Cụ thể, bổ sung 7 khu đất, gồm 1 khu đất trên địa bàn huyện Bắc Yên và 6 khu đất trên địa bàn huyện Vân Hồ vào kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019, với diện tích hơn 52.000 m2. Dự kiến, số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất hơn 133 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT Sơn La, tính đến 30/11/2019, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng hơn 109ha; đã tổ chức đấu giá thành công hơn 29ha. Trong tháng 12, dự kiến tổ chức đấu giá 34 khu đất, diện tích hơn 7,4ha tại 11/12 huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố đề xuất kế hoạch khai thác quỹ đất tạo nguồn thu từ đất năm 2020. Trong đó, xác định các khu đất hoặc phần diện tích còn lại của khu đất trong kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2019 chưa thực hiện để tiếp tục đưa vào kế hoạch năm 2020.

Rà soát, bổ sung các khu đất mới có khả năng khai thác trong năm 2020, cập nhật danh mục các dự án có khả năng khai thác tạo vốn từ quỹ đất thông qua đấu giá vào danh mục kế hoạch trình năm 2020.

Nguyễn Nga