Hà Tĩnh: Nhiều bệnh viện xử lý chất thải y tế nguy hại đúng quy định

Môi trường - Ngày đăng : 08:40, 15/12/2019

(TN&MT) - Theo báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều Bệnh viện trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại đúng quy định.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có 6 bệnh viện tuyến tỉnh, 13 bệnh viện tuyến huyện và 01 bệnh viện tư nhân; 262 trạm y tế xã/phường/thị trấn; 650 cơ sở khám chữa bệnh khác. Trên cơ sở đó, tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 200 tấn/năm và chất thải rắn thông thường khoảng 1.387 tấn/năm.

Lò đốt rác hiện đại sử dụng nhiên liệu có nhiệt độ lên đến hơn 1000 độ C được sản xuất từ Nhật Bản đang được ứng dụng tại Bệnh viện ĐK huyện Hương Khê

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, 100% bệnh viện thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại đúng quy định.

Trên địa bàn Hà Tĩnh có 10 bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh để xử lý; 8 bệnh viện xử lý bằng lò đốt chất thải y tế của bệnh viện; 2 bệnh viện xử lý bằng công nghệ hấp ướt theo mô hình xử lý chất thải cụm cơ sở y tế.

Tại các phòng khám y tế tư nhân và trạm y tế d đặc thù phát sinh chất thải y tế nguy hại ít, hầu hết các cơ sở y tế tư nhân hợp đồng với các bệnh viện trên địa bàn để xử lý; còn các trạm y tế xã đang tự xử lý bằng đốt hoặc chôn lấp trong khuôn viên cơ sở.

Đức Cảnh