Thanh Hóa: Xử phạt hơn 400 vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 17:38, 12/12/2019

(TN&MT) - Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 431 vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo đó, tính từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, lực lượng kiểm lâm đã xử phạt hành chính 431 vụ, ban hành 378 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, tổng số tiền thu nộp NSNN là 4.668.200.000 đồng.

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 431 vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Đối với các lĩnh vực như: Xử phạt bằng tiền 13 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản; xử phạt 11 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản; xử lý 16 vụ, 6 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực thú ý; xử phạt 24 cơ sở vi phạm điều kiện kinh doanh, sản xuất và kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng; xử phạt 3 cơ sở vi phạm về chất lượng giống cây trồng; xử phạt 6 tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Tổng số tiền thu nộp NSNN là 557.720.000 đồng.

Qua đó, Sở NN&PTNT đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho những cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Đức Duy