HĐND tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ họp cuối năm 2019

Thời sự - Ngày đăng : 17:36, 06/12/2019

(TN&MT) - Sáng 6/12, tại TP. Hạ Long, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Với sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2020 nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 12%; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng; khách du lịch đạt 15,5 triệu lượt, với 6,5 triệu lượt khách quốc tế; thành lập mới 2.840 doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,16%...

Cùng với đó, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, quyết nghị thông qua 26 nghị quyết, trong đó nhiều nội dung quan trọng về các biện pháp, cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII

Kỳ họp sẽ dành thời gian để chất vấn các thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm theo tinh thần đổi mới có tranh luận làm rõ trách nhiệm. Cùng với đó, sẽ kiện toàn bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, sôi nổi thảo luận tại tổ và hội trường đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm; dân chủ, bàn bạc và thống nhất quyết nghị thông qua các nghị quyết.

 Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/12.

Phạm Hoạch