Hà Nội áp dụng thành công nhiều mô hình sản xuất sạch hơn

Kinh tế - Ngày đăng : 06:10, 03/12/2019

(TN&MT) - Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.

Theo chủ chương và định hướng được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động khuyến công và Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, đến nay, mục tiêu sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành theo theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội.

Nâng cao nhận thức sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Hàng năm, Thành phố tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với nhiều hình thức. Giai đoạn 2009 – 2018 đã phát hành 60.000 bộ tờ rơi, 6.000 bộ cẩm nang hướng dẫn các doanh nghiệp các bước triển khai thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, 23 phóng sự về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động sản xuất sạch hơn của các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố phát trên đài truyền hình Hà Nội, tổ chức 44 hội nghị, tập huấn hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho trên 4.500 học viên là các cán bộ quản lý, phụ trách kỹ thuật của sơ sở sản xuất.

Từ giai đoạn 2012 – 2018, hàng năm Thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc phòng kinh tế các quận, huyện, thị xã và các cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Phối hợp với hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp lựa chọn các học viên đào tạo nâng cao các kỹ năng tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn thông qua việc thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn thực tế tại doanh nghiệp, thăm quan các mô hình trình diễn, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp áp dụng thành công sản suất sạch hơn.

Nhiều doanh nghiệp, làng nghề được hỗ trợ kỹ thuật

Giai đoạn 2009 - 2012, đã phối hợp với Khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp và làng nghề, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) – Bộ Công thương điều tra khảo sát tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2009 – 2018,  đã tổ chức tư vấn hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất thuộc các nhóm ngành, nhóm đối tượng, nhóm địa bàn Khu, Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng các mô hình điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho Làng nghề gốm truyền thống Kim Lan và Làng nghề rèn truyền thống Đa Sỹ. Chương trình Khuyền công đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tiêu biểu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

Chương trình sản phẩm chủ lực Thành phố đã hỗ trợ tài chính lãi suất sau đầu tư và hỗ trợ vốn vay cho 14 doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực với tổng số tiền 50,5 tỷ đồng (hiện nay chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực đã dừng theo quy định).

Nhờ đó, các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm môi trường, ước tính công tác tuyên truyền đã giúp 75% cơ sở sản xuất thuộc Khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 40% các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn ước tính các doanh nghiệp; 15 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tiêu biểu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 85 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Giai đoạn 2012 – 2015 thực hiện đạt mức tiết kiệm trung bình 5 - 8% và giai đoạn 2016 – 2018 đạt mức tiết kiệm 8 – 13% định mức nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm.

Hiện nay, doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, cán bộ thực hiện sản xuất sạch hơn là cán bộ kiêm nhiệm phụ trách môi trường, năng lượng, ISO phù hợp với hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; 85% cán bộ của các cơ sở sản xuất công nghiệp đã tham gia các lớp tập huấn của Sở Công thương về áp dụng sản xuất sạch hơn.

Nguyên Hương