Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III

Xã hội - Ngày đăng : 17:22, 26/11/2019

(TN&MT) - Trong 2 ngày 25 và 26/11, tại TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Quang cảnh Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội 

Đây là sự kiện chính trị - xã hội  có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc và là diễn đàn giao lưu, trao đổi tạo sự đồng thuận, niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới có đông đồng bào dân  tộc thiểu số cùng sinh sống; hiện tỉnh Lạng Sơn có trên 656 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần 84% dân số toàn tỉnh), trong đó có hai dân tộc chiếm tỷ lệ cao là Nùng (43,19%) và Tày (34,58%). Giai đoạn 2014 – 2019, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay 100% học sinh các trường dân tộc nội trú đều được hưởng đầy đủ các chế độ; 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách y tế. Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giải quyết nhiều vụ việc phức tạp tại cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; hàng năm tỉnh  Lạng Sơn kết nạp được khoảng 2.200 đảng viên mới, nâng số đảng viên lên gần 62.910 người năm 2018, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 79,5%...

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đánh giá cao nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã nỗ lực vươn lên không ngừng, đến nay toàn vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới đã có sự đổi thay rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt những chính sách, chương trình dự án của Trung ương, địa phương được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó củng cố và tăng cường khối đại  đoàn kết toàn dân tộc. Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương để công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, những kết quả quan trọng, to lớn đạt được thời gian qua đã thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta và sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc vào chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ đảng viên trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; quan tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các thôn, bản, các khu vực khó khăn; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và 19 tập thể, 33 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2014-2019.

Hoàng Nghĩa