Thanh Hóa: Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán

Môi trường - Ngày đăng : 16:58, 24/11/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2019-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019-2020; căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng đáp ứng nguồn nước của từng công trình đầu nối cho các nhu cầu dùng nước, ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, nước tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Sở, ngành phải đảm bảo nguồn nước cho hạ du phục vụ sản xuất và dân sinh

Đóng, mở cống ở các cửa sông, cửa biển hợp lý để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn; kiểm soát chặt chẽ chế độ mặn để lấy nước tưới đảm bảo yêu cầu, có biện pháp xử lý nhiễm mặn kịp thời ở các vùng triều; làm tốt công tác tu sửa, bảo dưỡng trạm bơm tưới, làm tốt công tác dự báo, tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm, tranh thủ bơm nước trữ vào đồng để tránh tình trạng gây hạn giả tạo trong suốt vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô trên địa bàn trong thời gian từ ngày 25/11/2019 đến ngày 25/12/2019. Nạo vét hệ thống kênh mương từ kênh liên huyện, liên xã đến mặt ruộng, nạo vét các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm, khơi thông toàn bộ các ách tắc trên các tuyến kênh nhằm đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm nước.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng hiệu quả. Đồng thời chủ động bố trí nguồn kinh phí của địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; nếu vượt quá khả năng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô trên địa bàn trong thời gian từ ngày 25/11/2019 đến ngày 25/12/2019

Giao Sở NN&PTNT theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Tập trung chỉ đạo công tác ra quân làm thủy lợi mùa khô đảm bảo theo kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/01/2020. Tổng hợp kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và nhu cầu hỗ trợ kinh phí của các đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các Nhà máy thủy điện có kế hoạch điều tiết nước hợp lý để đảm bảo nguồn nước cho hạ du phục vụ sản xuất và dân sinh; ưu tiên cấp đủ nguồn, chất lượng điện đặc biệt cho các trạm bơm đầu mối lớn, trạm bơm bị ảnh hưởng bởi thủy chiều, xâm nhập mặn; đảm bảo cấp điện 24h/ngày để chủ động bơm khi có đủ điều kiện về nguồn nước.

Đối với Sở TN&MT cần tập trung chỉ đạo, triển khai công tác đo mặn; tăng cường dự báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan và các địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Đức Duy