Tổng cục Môi trường hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 17:27, 22/11/2019

(TN&MT) - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1459/QĐ-TCMT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam.

Hướng dẫn này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tham gia vào việc công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng.

Theo thông tin cung cấp tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội), AQI lúc 16h ở mức trung bình.

Chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí ở Việt Nam, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được thể hiện qua một thang điểm.

Trong hướng dẫn này, AQI được áp dụng tính cho 02 loại gồm AQI ngày là giá trị đại diện cho chất lượng không khí trong 1 ngày; AQI giờ là giá trị AQI đại diện cho chất lượng không khí trong 1 giờ.

Chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm (6 khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Cụ thể: AQI ở khoảng giá trị từ 0 – 50, chất lượng không khí tốt, màu xanh. AQI (51 – 100), chất lượng không khí trung bình, màu vàng. AQI (101 – 150), chất lượng không khí kém, màu da cam. AQI (151 – 200), chất lượng không khí xấu, màu đỏ. AQI (201 – 300), chất lượng không khí rất xấu, màu tím. AQI (301 – 500), chất lượng không khí nguy hại, màu nâu.

Các mức VN_AQI tương ứng ảnh hưởng tới sức khỏe

Các thông số được sử dụng để tính VN_AQI bao gồm: SO2, CO, NO2, O3, PM10, và PM2.5. Phương pháp tính toán VN_AQI yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu 01 trong 02 thông số PM10, PM2.5 trong công thức tính.

Thông tin về VN_AQI được công bố cho cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền thanh, truyền hình, bảng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động.

Tống Minh