TP.HCM đa dạng hình thức vận động người dân không xả rác bừa bãi

Môi trường - Ngày đăng : 10:59, 19/11/2019

(TN&MT) - Ngày 19/10/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Sau 1 năm thực hiện, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU gắn với tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Theo đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND 24 quận, huyện triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” (Cuộc vận động), bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/6/2017 của HĐND thành phố về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Sở TN&MT TP.HCM tăng cường phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 6 tổ chức thành viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Người Cao tuổi) tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã ký kết, trong đó, luôn đặt trọng tâm tuyên truyền về cuộc vận động nhân dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch.

Lễ phát động Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch

Trong đó, Sở TN&MT có Kế hoạch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 32 tổ chức tôn giáo nhằm phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ tôn giáo trong việc BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 3.956.685 tín đồ, 8.475 chức sắc, 2.116 chức việc, gần 5.000 tu sĩ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Sở TN&MT cũng phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở TT&TT, Sở GTVT tuyên truyền đến các đối tượng có liên quan và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã phát huy vai trò định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông tại các địa phương và đơn vị, thông qua việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên và duy trì việc định kỳ tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho báo cáo viên cấp thành phố và cán bộ truyền thông, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở địa phương; xây dựng và phát hành các tài liệu, công cụ hỗ trợ cho công tác truyền thông; tổ chức các mô hình BVMT và hướng dẫn nhân rộng (BVMT dựa vào cộng đồng theo mô hình tổ nhân dân tự quản, mô hình Trường học Xanh…).

Ngoài ra, Sở TN&MT TP.HCM tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi công cộng, trang thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy mặt tích cực của mạng xã hội; tăng cường khen thưởng nhằm tuyên dương và khuyến khích nhân rộng các điển hình BVMT, đồng thời, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm quy định về BVMT.

Về công tác đối thoại với nhân dân, UBND quận, huyện đã hướng dẫn UBND phường, xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường. Kết quả sau 1 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU, đã có 310/322 phường - xã - thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân, đạt tỷ lệ 96,3%; toàn thành phố đã tổ chức 7.682 cuộc đối thoại cấp quận, huyện và phường, xã, thị trấn; vận động được 1.328.885 hộ dân ký bản cam kết không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn.

UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND 24 quận, huyện triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự và vệ sinh môi trường tại từng địa phương bằng nhiều phương thức tiếp nhận đa dạng, khác nhau (tin nhắn điện thoại, chụp hình, thư điện tử, đường dây nóng...). Đến nay, 24/24 quận, huyện đều đã triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin; kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 9.174/9.245 ý kiến  phản ánh của người dân (đạt tỷ lệ 99,2).

Ngoài ra, đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2020.

 

Sau 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, TP.HCM đã chuyển hóa được 517/600 điểm ô nhiễm về rác thải, tỷ lệ giải quyết đạt 86,2%, còn 83 điểm đang tiếp tục triển khai. Trong đó, có 65 điểm đã được chuyển hóa thành khu vực sinh hoạt cộng đồng như sân chơi thể thao, vườn hoa, công viên.

 

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỲNH