Hải Dương: Khu Công nghiệp Cộng Hòa đưa nhà máy nước thải tập trung vào hoạt động

Kinh tế - Ngày đăng : 15:03, 14/11/2019

(TN&MT) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đã hoàn thành và đưa Nhà máy xử lý nước thải tập trung vào hoạt động tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh (Hải Dương).  

Khu Công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh (Hải Dương) 

Công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung vào hoạt động tại Khu Công nghiệp Cộng Hòa được xây dựng từ quý IV/2018 với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Giai đoạn I nhà máy có công suất xử lý 2.000 m3 nước thải/ngày đêm. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cộng Hòa. Nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động tại Khu Công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh, góp phần thu hút được nhiều Nhà đầu tư nước ngoài; thu gom và xử lý người nước thải sản xuất, sinh hoạt

Phạm Hoàng