Hải Dương: 7 doanh nghiệp được lùi thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động

Môi trường - Ngày đăng : 14:54, 12/11/2019

(TN&MT) -UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý cho phép 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được lùi thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đến trước ngày 30/6/2020.

Cán bộ ngành tài nguyên & môi trường lấy mẫu nước thải từ hệ thống quan trắc tự động 

Các doanh nghiệp này, gồm các Công ty: TNHH Cường Thịnh, TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Phú Yên, CP Xi măng Duyên Linh, CP Xi măng Trung Hải - Hải Dương, TNHH Kinh doanh vật tư xi măng Minh Tuấn và 2 Nhà máy: Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công I, xi măng Thành Công II.

Việc lùi thời gian phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động theo lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương là do  các đơn vị này gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chưa có vốn đầu tư hệ thống quan trắc. UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu trong quá trình sản xuất nếu phát sinh ô nhiễm môi trường, các đơn vị trên phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Phạm Hoàng