Bình Thuận: Quản lý chất thải nguy hại tại các nhà vườn thanh long

Môi trường - Ngày đăng : 15:10, 11/11/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận vừa có Văn bản đề nghị Sở NN&PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, đặc biệt là tại các nhà vườn trồng thanh long.

Các nhà vườn thanh long tại Bình Thuận đều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bóng đèn chiếu sáng

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, hiện nay, tại các địa phương, việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), bóng đèn huỳnh quang thải đối với nhà vườn thanh long sau sử dụng vẫn chưa được quản lý theo đúng quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Theo đó, hóa chất BVTV từ nhiều nguồn khác nhau như: bao bì thuốc BVTV vứt bừa bãi sau khi sử dụng; dư lượng thuốc BVTV còn sót lại trong các chai lọ vứt xuống ao, hồ; bóng đèn huỳnh quang hỏng chứa thành phần thủy ngân độc hại chưa được thu gom để xử lý theo quy định mà xả thải trực tiếp ra môi trường,… gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất, đe dọa nghiêm trọng đến các hệ sinh thái dưới đất, nước và sức khoẻ con người.

Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị Sở NN&PTNT tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc BVTV và thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa do địa phương bố trí; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trồng thanh long không được phép thải bỏ bóng đèn hỏng ra các dòng suối, kênh rạch và ven đường dân sinh, đây là hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; lồng ghép nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung quy định về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại.

Trong đó, lưu ý căn cứ vào đặc điểm cây trồng và mức độ sử dụng tại mỗi vùng diện tích canh tác, lựa chọn vị trí để bố trí các bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, bể chứa bóng đèn huỳnh quang thải, đảm bảo khả năng lưu chứa trong vùng đất canh tác trong khoảng thời gian nhất định; trường hợp cần thiết, có thể xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV, bóng đèn huỳnh quang thải từ các bể chứa để thuận tiện cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý.

Đồng thời, căn cứ vào thực tế từng địa phương, nghiên cứu, lựa chọn đơn vị quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa. Đơn vị này trực tiếp thu gom hoặc ký hợp đồng hoặc huy động sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân thu gom bao gói thuốc BVTV, bóng đèn huỳnh quang thải từ bể chứa đến khu vực lưu chứa; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Linh Nga