Hưng Yên: Chỉ đạo làm rõ phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 21:19, 06/11/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Hưng Yên đã có Văn bản chỉ đạo: “Kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh việc xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ” mà Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường nêu.

Ngày 13/10/2019 Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài (Yên Mỹ (Hưng Yên): Xã Giai Phạm “nhức nhối” công trình sai phạm), phản ánh về việc: Nhiều năm qua, trên địa bàn xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) luôn “nhức nhối” công trình xây dựng sai phạm. Theo đó: Các công trình được “mọc” lên trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, bờ sông… nhưng không được giải quyết triệt để. Không những vậy, đất nông nghiệp còn bị các cá nhân chuyển nhượng, có trường hợp xây nhà sai phạm, bị chính quyền cưỡng chế, phá dỡ… nhưng sau đó một thời gian lại tiếp tục được xây dựng, như đang thách thức dư luận, chính quyền địa phương?

Công trình nhà ở xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp ở xã Giai Phạm 

Trước phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Văn bản số 2730/UBND – KT2 về việc: “Kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh việc xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ” gửi một số cơ quan, ban, ngành và huyện Yên Mỹ.

Nội dung Văn bản nêu: “Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 4126/BTP – QLXLVPHC&TDTHPL  ngày 21/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc xử lý thông tin công trình sai phạm tại Hưng Yên, trong đó nêu thông tin Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 13/10/2019 có đăng bài "Yên Mỹ (Hưng Yên): Xã Giai Phạm “nhức nhối” công trình sai phạm",  phản ánh tình trạng công trình, nhà ở xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã Giai Phạm nhiều năm qua mà chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, gây bức xúc trong nhân dân ở địa phương.

Văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm rõ nội dung phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường 

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo phản ánh trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo:

1. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình vi phạm tại xã Giai Phạm theo thông tin Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ báo cáo về công tác quản lý đất đai và kết quả thực hiện Kế hoạch 93A tại xã Giai Phạm, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

3. Giao Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; tổng hợp kết quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.”

Tin, ảnh: Phạm Hoàng