Yên Bái: Ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn có dấu hiệu tăng

Môi trường - Ngày đăng : 14:58, 31/10/2019

(TN&MT) - Theo báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm của tỉnh Yên Bái, những năm gần đây một số thông số ô nhiễm tại khu vực nông thôn có dấu hiệu tăng. Tuy nhiên, vẫn nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép.

Nguyên nhân là do một số loại hình sản xuất và hoạt động có tác động lớn đến môi trường. Trong đó, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn xảy ra tình trạng xả thải trái phép ra môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sản xuất của người dân.

Như trong thời gian gần đây, người dân tại thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) rất lo lắng về tình trạng nước trong hồ thủy lợi (hồ Nhân Nghĩa) có màu xanh lạ sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Mà nguyên nhân là do hoạt động chế biến khoáng sản của Nhà máy chế biến Graphite thuộc Công ty TNHH tập đoàn Graphite Việt Nam gây ra.

Một số cơ sở chăn nuôi hay chế biến khoáng sản đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường

Hay tại một số cơ sở chăn nuôi không đầu tư xây dựng và không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong năm 2017, trang trại chăn nuôi lợn Tân Thịnh thuộc xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu trang trại này ngừng hoạt động và phải di dời tới nơi khác.

Một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đó là rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn, theo thống kê chưa đầy đủ của tỉnh Yên Bái tổng lượng rác thải sinh hoạt tại nông thôn phát sinh khoảng 290 tấn/ngày. Việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cũng còn nhiều hạn chế, rác thải sinh hoạt hầu hết được các hộ tự thu gom và xử lý, tình trạng tiện đâu vứt đó vẫn còn khá phổ biến. Mặt khác, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung tại các tuyến đường liên xã, liên thôn hay các kênh, mương, sông, suối còn thấp…

Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung còn nhiều hạn chế

Để hạn chế nhưng ảnh hưởng xấu tới môi trường ở vùng nông thôn, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực quan tâm thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Yên Bái có văn bản số 2053/UBND-NLN gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đối với tiêu chí 17 về môi trường.

Tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực quan tâm thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Đến nay, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực nông thôn đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm và có kết quả tích cực. Theo thống kê của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 27 bãi chôn lấp. Những nơi còn lại rác thải sinh hoạt được người dân thực hiện thu gom, xử lý bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt ngay tại hộ gia đình.

Còn đối với chất thải rắn y tế, việc thu gom, xử lý chất thải rắn y tế đã được các cơ sở quan tâm thực hiện theo quy định. Đối với chất thải nông nghiệp, hầu hết các xã đã bố trí được các bể chứa bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong năm 2018, Sở TN&MT đã triển khai mô hình thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đối với 5 xã thuộc huyện Trấn Yên với 230 bể, hiện mô hình này tiếp tục được các địa phương triển khai và nhân rộng. Nhiều địa phương đã tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp.

Nhiều địa phương đang tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp.

Tại các cơ sở chăn nuôi về cơ bản đã đầu tư chuồng trại, công trình xử lý nước thải, phân thải phát sinh được thu gom ủ làm phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Để kiểm soát môi trường tại khu vực nông thôn được tốt hơn, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Mặt khác, cần có các hoạt động cụ thể trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường tới các huyện, các xã nhằm từng bước nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Thanh Ngà