Yên Bái: Thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt thấp

Đất đai - Ngày đăng : 09:59, 30/10/2019

(TN&MT) - Theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đến gần hết tháng 10 thu tiền sử dụng đất của tỉnh Yên Bái mới chỉ đạt hơn 387 tỷ đồng, bằng 97% dự toán trung ương, bằng 36% dự toán tỉnh giao, bằng 82% so với cùng kỳ.

Nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt thấp

Trong đó, khối tỉnh mới chỉ đạt hơn 90 tỷ đồng bằng 16% dự toán tỉnh giao, bằng 39 % so với cùng kỳ; khối huyện thu đạt hơn 296 tỷ đồng, bằng 55% dự toán tỉnh giao, bằng 122 % so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt thấp do chủ yếu thu nợ năm trước chuyển sang, việc tạo quỹ đất để đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan.

Để bảo đảm kế hoạch thu ngân sách từ tiền sử dụng đất được UBND tỉnh giao là hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với cơ quan thuế tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng tiền sử dụng đất khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản của tỉnh tích cực thông tin, quảng cáo mời gọi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá các quỹ đất.

Thanh Ngà