Sơn La xây dựng 17 cột mốc báo lũ

Môi trường - Ngày đăng : 21:04, 29/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động và các mốc báo lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẽ triển khai xây dựng mực nước ứng với 4 cấp báo động (I, II, III và khẩn cấp) tại 6 vị trí trên suối Nậm La, 3 vị trí trên suối Nậm Pàn, 5 vị trí trên suối Tấc và 4 vị trí trên sông Mã.

Về hệ thống cột mốc, xây dựng 15 cột mốc tại 15 vị trí tương ứng trên 04 sông, suối trên, hình thức sơn cao độ cảnh báo bằng sơn phản quang; 02 cột mốc hình thức sơn phản quang trực tiếp lên tường kè suối Nậm La.

 

Tổng mức đầu tư dự án gần 1 tỷ đồng, do Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La là chủ đầu tư dự án. Nguồn vốn từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.

Đây là công trình NN&PTNT (công trình thủy lợi), cấp IV. Dự án được thực hiện trong năm 2019, trên địa bàn 04 huyện, thành phố, gồm: Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã và thành phố Sơn La.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, đây là dự án xây dựng mốc báo lũ đầu tiên của tỉnh. Văn phòng đã tổ chức rà soát tại các vị trí và trước mắt, lựa chọn 18 vị trí để xây dựng mực nước ứng với các cấp báo động.

Sau khi dự án hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng nâng cao độ chính xác cho các bản tin dự báo, cảnh báo lũ trên các sông, suối, giúp chính quyền các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống lũ kịp thời. Đồng thời, các vị trí đặt cột báo lũ đều rất thuận tiện cho người dân quan sát, người dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng sẽ chủ động hơn để phòng tránh thiên tai, di chuyển đến nơi an toàn khi có mưa lũ.

Nguyễn Nga