Thái Bình: Tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 21:04, 29/10/2019

(TN&MT) - Theo kết quả lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường các kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013 thì hiện trên địa bàn tỉnh còn 7 kho thuốc BVTV tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng các kho thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình năm 2009 có tất cả 291 kho thuốc với tổng diện tích 52.366 m2, trong đó diện tích có mức độ ô nhiễm rất nặng là 5.728 m2, diện tích có mức độ ô nhiễm nặng là 8.693 m2, còn lại diện tích có mức độ ô nhiễm nhẹ là 38.045 m2.

Từ năm 2011 – 2013, UBND tỉnh Thái Bình giao Sở TN&MT cùng Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư lập dự án xử lý 6 kho thuốc BVTV tồn lưu, trong đó có 3 kho sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện và 3 kho xin hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình, đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh còn 7 kho thuốc BVTV tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như kho thuốc như tại thôn Phú Vinh, xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng được xây dựng từ năm 1975 ở giữa khu dân cư và được sử dụng đến đầu những năm 1990 thì bỏ hoang.

Kho chứa nhiều loại thuốc BVTV dạng nước đựng trong các loại chum, vại. Hiện kho không còn nguyên vẹn, mái đã hỏng và nền bị cày xới… Về mức độ ô nhiễm thì hàm lượng DDT vượt 3,6 – 6,5 lần; 666 vượt 1,9 – 2,8 lần; Lindan vượt 1,1 – 1,5 lần so với QCVN 54:2013/BTNMT.

Thái Bình còn 7 điểm tồn lưu hoá chất BVTV gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý

Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn Trung, xã Thái Học, huyện Thái Thuỵ được xây dựng từ năm 1980 sử dụng đến năm 1990 thì bỏ hoang. Hiện còn nguyên nhà kho, gồm 2 gian có diện tích 17 m2, bên trong đã bị lấp 1 phần, mùi thuốc BVTV vẫn còn khá nồng nặc và phát tán ra môi trường xung quanh. Hàm lượng DDT vượt 1,8 – 2,3 lần; 666 vượt 3,1 – 11 lần so với QCVN 54:2013/BTNMT.

Các điểm tồn lưu hóa chất BVTV khác thì cũng đều có hàm lượng các chất ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, đó là chưa kể đến môi trường không khí xung quanh các điểm này luôn bị ô nhiễm nặng nề do mùi của thuốc BVTV.

Cũng theo Sở TN&MT các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn tỉnh đã được điều tra, khảo sát, đánh giá chi tiết, tuy nhiên bước đầu mới chỉ xử lý được một số điểm, còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Quan trọng nhất là kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường các điểm tồn lưu hoá chất BVTV là tương đối lớn, trong khi ngân sách sự nghiệp môi trường của tình còn hạn hẹp, hiện mới chỉ ưu tiên bố trí kinh phí xử lý một số điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Các điểm ô nhiễm hóa chất BTVT tồn lưu còn lại vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống, sức khoẻ của nhân dân khu vực xung quanh.

Anh Tú