Nghệ An: Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường

Sức khỏe - Ngày đăng : 05:39, 29/10/2019

(TN&MT) - Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường.

Theo đó, tại Công văn số 7571/UBND-NN, ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ, từ ngày 1/11/2019 đến 1/12/2019, UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của địa phương để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Các địa phương tập trung nội dung thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn”. Trong đó, chú ý lập kế hoạch triển khai, thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn (chi tiết đến từng xã).

Nghệ An triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Trước hết là tập trung ở những nơi ô nhiễm cao, ưu tiên khử trùng tại các vùng ngập lụt, vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng nguy cơ cao; phân công thành viên trong các tổ: Hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai Kế hoạch tại cơ sở; các cơ quan, đơn vị huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, dịch bệnh để giúp người dân sớm ổn định sản xuất.

Chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng tại các điểm công cộng, bãi chăn thả gia súc, đường làng, ngõ xóm, chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống…

Vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng sau khi tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi ở Đô Lương

Người chăn nuôi tự mua vôi bột, hóa chất, thuốc sát trùng, chủ động khử trùng lối đi, chuồng trại, khu vực chăn nuôi của hộ gia đình, làm hố sát trùng trước cổng ra vào và trước từng cửa chuồng nuôi.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời các biện pháp kỹ thuật, thời gian thực hiện kế hoạch khử trùng của huyện, của xã và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Phạm Tuân