Nam Định: Lấy ý kiến về các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Xã hội - Ngày đăng : 15:05, 28/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Nam Định đã và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc đề án “Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định”.

Việc lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định dựa trên 3 tiêu chí: Khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Đồng thời bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Nhà thờ đổ xã Hải Lý, nơi có tốc độ xói lở cao tại xã Hải Hậu

Phạm vi thực hiện Đề án là 20 xã, thị trấn ven biển và vùng biển ven bờ thuộc 3 huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.

Anh Tú