Nghệ An: Quan trắc, kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước

Sức khỏe - Ngày đăng : 10:24, 27/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, đảm bảo hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Theo đó, tại Văn bản “hỏa tốc” số 7523/UBND-CN, ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã nêu rõ ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh trước đề nghị của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Đó là, đồng ý với báo cáo đánh giá đề xuất của Tổ công tác về việc xác định nước sông Lam là nguồn nước chính sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt tại nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh; sông Đào là nguồn nước dự phòng sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt khi chất lượng nước sông Lam có sự cố bất thường.

Để đảm bảo hoạt động cấp nước cho nhân dân được thường xuyên, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và lưu lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Văn bản "hỏa tốc" chỉ đạo đảm bảo hoạt động cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận

Cụ thể, Sở Xây dựng triển khai đề xuất lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước thành phố Vinh, giai đoạn quy hoạch cấp nước theo giai đoạn điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước thành phố Vinh trong tháng 12/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập đề cương và dự toán Đề án Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông Đào. Quá trình thực hiện lưu ý đánh giá các chỉ số (dư địa thuốc trừ sâu, kim loại nặng, các nguồn thải, dự tính…), theo mùa, vùng để đánh giá chất lượng nước sông Đào hiện tại và lâu dài

 Cùng với đó, thực hiện quan trắc, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất chất lượng nước thô cấp cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Khi nguồn nước thô sông Lam có sự cố hoặc độ đục cao không thể sản xuất nước sạch, Sở TN&MT phải kịp thời phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép tạm thời, có thời hạn, để công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân.

Nguồn nước sông Đào được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý là nguồn nước dự phòng cho Công ty CP cấp nước Nghệ An

Sở Y tế định kỳ và đột xuất kiểm tra chất lượng nước sạch tại các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh để công bố cho nhân dân biết.

Riêng đối với Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, phải sớm đầu tư nâng cấp, thay thể dây chuyển sản xuất 20.000m3/ngày đêm của Nhà máy nước Hưng Vĩnh để nâng công suất và chất lượng nước sạch.

Cùng với đó, phối hợp làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam để thống nhất phương án đưa nước thô sông Lam qua sơ lắng trước khi cấp cho dây chuyền sản xuất nước sinh hoạt tại nhà máy nước Cầu Bạch.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam phải có biện pháp để giảm độ đục, giảm chất rắn lơ lửng, nâng cao chất lượng nước thô trước khi cấp cho các nhà máy nước Cầu Bạch, Hưng Vĩnh; làm rõ giá trị đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch, làm cơ sở cho việc xây dựng giá nước sạch thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật…

Được biết, liên quan đến các hoạt động cấp nước trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận trong thời gian qua nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng nước cũng như giá cả nguồn nước thô đầu vào gây xôn xao trong dư luận nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa khiến dư luận lo lắng.

Phạm Tuân