Đại học TN&MT Hà Nội khai mạc đánh giá 3 chương trình đào tạo quan trọng

Thời sự - Ngày đăng : 15:59, 18/10/2019

(TN&MT) - Ngày 18/10 tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết: Việc nâng cao chất lượng đào tạo luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, do vậy sau khi được công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2018, Nhà trường đã triển khai ngay công tác tự đánh giá các chương trình đào tạo nhằm không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội phát biểu khai mạc

Nhà trường xác định công tác đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện cam kết chất lượng của Nhà trường đối với xã hội. Kết quả tự đánh giá là thành quả nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn Trường; góp phần nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chât lượng của cán bộ, giảng viên và là đòn bẩy quan trọng giúp Nhà trường cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thành công sứ mạng và mục tiêu đã đề ra.

“Việc thể hiện kiểm định đợt này là minh chứng cho những nỗ lực của Trường trong suốt quá trình đào tạo. Các ngành đào tạo tại nhà trường tôi đều rất mong muốn để chọn lựa. Tuy nhiên, trong đợt kiểm định lần này tôi chọn 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường: Kế toán và Quản lý đất đai. Đây là những ngành truyền thống và có thế mạnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên môi trường và cho xã hội” – Hiệu trưởng Hoàng Anh Huy cho biết thêm.

“Nhà trường ý thức rất rõ việc thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo có ý nghĩa rất lớn: Thể hiện sự khách quan, đánh giá đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo từ xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất cũng như quy trình thực tâp thực tế cho sinh viên, để từ đó các Khoa và Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục, hoàn thiện những vấn đề còn chưa hợp lý với mục đích cuối cùng là nâng cao chất luợng đầu ra, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của ngành Tài nguyên và Môi trường, của xã hội và qua đó khẳng định thương hiệu đào tạo của 3 ngành này” - PGS.TS Hoàng Anh Huy nhấn mạnh.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KDCLGD, ĐHQGHN đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã giới thiệu về các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và cho biết Nhà trường tham gia đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục là thể hiện một sự cam kết cao độ cho việc cải tiến chất lượng liên tục. Trong số 30 trường Đại học đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, ba chương trình đào tạo của Nhà trường là Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý đất đai là các chương trình đào tạo thứ 42, 43 và 44 trong số 149 chương trình đào tạo đăng ký đã triển khai các hoạt động tự đánh giá.

"Trong quá trình đánh giá, Đoàn sẽ ghi nhận những điểm mạnh của chương trình đào tạo và phát hiện ra những điểm còn tồn tại để chúng ta cùng đối sánh trong nước và quốc tế, để có thể cải thiện chất lượng chương trình trong thời gian tới. Sau đợt đánh giá ngoài này, nếu 3 chương trình đào tạo của chúng ta có thể đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vào quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cũng như quá trình đánh giá và thẩm định chất lượng để chúng ta công khai thông tin về chất lượng các chương trình đào tạo trước toàn xã hội" - TS. Tạ Thị Thu Hiền cho biết thêm.

PGS.TS Phạm Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học TN&MT Hà Nội trình bày tổng quan về chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Trình bày tổng quan về chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường được đánh giá, PGS.TS Phạm Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết: Tự đánh giá giúp cho Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường nhận ra những điểm mạnh, những điểm tồn tại và lập ra các kế hoạch khắc phục cụ thể, có tính khả thi.

Ngoài ra, kết quả tự đánh giá ngoài giúp Khoa Môi trường và Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có cái nhìn tổng quát và toàn diện từ quan điểm của đồng nghiệp, các chuyên gia giáo dục và xã hội, từ đó có kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo có hiệu quả trong thời gian tới.

Tại lễ khai mạc, đại diện Khoa Kinh tế TN&MT và Khoa Quản lý đất đai cũng phát biểu tổng quan về chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán và ngành Quản lý đất đai tương ứng.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Trước khi tổ chức đợt khảo sát chính thức, Trường Đại học TN&MT Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá 03 chương trình đào tạo và Nhà trường cũng đã hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo hướng dẫn của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sau khi được khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo này vào ngày 05/10 vừa qua. 

Theo kế hoạch, đợt khảo sát đánh giá chính thức 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội diễn ra từ ngày 18/10/2019 đến ngày 22/10/2019.

Mai Đan