Nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thời sự - Ngày đăng : 07:56, 18/10/2019

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận một số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 5 địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 gồm: Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhiều địa phương đã về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 địa phương sau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh trên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê, trong 9 năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn nước ta. Bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội.

Khảo sát của IPSARD phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khác tại 12 tỉnh trên cả nước cho thấy tỷ lệ hộ hài lòng với cuộc sống ở nông thôn tăng lên từ 50,4% năm 2012 lên 79,3% năm 2018. Tại các xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ hài lòng với cuộc sống nông thôn cao hơn và tăng mạnh hơn cùng với tăng trưởng mạnh về thu nhập. Đồng thời, nhóm xã đạt chuẩn NTM có tốc độ giảm nghèo nhanh hơn nhóm xã chưa đạt chuẩn.

Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong xây dựng NTM như các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất mạnh mẽ hiệu quả ở Sơn La, Ninh Bình, Quảng Nam, An Giang, Đồng Tháp; đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai ở Hà Nam, Bắc Giang; Chương trình OCOP của Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre;

Phát huy tốt truyền thống văn hóa và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM với mô hình sáng tạo về  khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh; Hà Giang, Hoà Bình những tỉnh có bài học rất sâu sắc về Quỹ phát triển cộng đồng.

Xây dựng NTM gắn với tôn tạo, giữ gìn cảnh quan, môi trường, xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp như Hà Nội, Nam Định, Hà Tĩnh, Lào Cai…và rất nhiều các mô hình tiêu biểu ở khắp các tỉnh trong cả nước.

 

Phạm Khải