Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Văn hóa - Ngày đăng : 17:22, 16/10/2019

(TN&MT) – Ngày 15/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 3558 về việc tuyên truyền, truyền hình, phát thanh trực tiếp Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo (Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2019; căn cứ Công văn số 76/MTTW-BTT ngày 08/10/2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyên truyền Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" được tổ chức vào ngày 17/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Chương trình truyền hình trực tiếp nội dung trên; sử dụng thông tin, tư liệu tuyên truyền trong "Báo cáo kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo", chương trình an sinh xã hội thông qua Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo 2017 - 2019" của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi kèm theo công văn này.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Đài Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng truyền hình, phát thanh trực tiếp sự kiện này trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 20h00' ngày 17/10/2019.

Mai Đan