Quảng Trị: Tập huấn phương pháp giám sát rác thải nhựa biển cho các tình nguyện viên bảo tồn rùa biển

Thời sự - Ngày đăng : 08:48, 25/06/2019

(TN&MT) - Ngày 24/6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển (BQL KBTB) đảo Cồn Cỏ phối hợp với tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) triển khai tập huấn phương pháp giám sát rác thải nhựa biển cho lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển các xã ven biển và người dân của xã Trung Giang và Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
a
Quảng Trị đang đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn tỉnh

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu khái quát về rác thải biển; hiện trạng ô nhiễm rác thải biển, rác thải nhựa tại Việt Nam; các phương pháp và kinh nghiệm giám sát rác thải nhựa biển từ Hàn Quốc và hướng dẫn các phương pháp giám sát rác thải biển nói chung, rác thải nhựa biển nói riêng. Đồng thời tiến hành khảo sát và thu gom rác thải ngoài thực địa tại các bãi biển thuộc 2 xã Trung Giang và Gio Hải. Từ số rác thải thu gom được, các học viên sẽ tiến hành phân loại, cập nhật, xử lý số liệu về rác thải nhựa và xây dựng báo cáo tổng quan về thực trạng rác thải nhựa ở biển trong khu vực giám sát.

Theo Giám đốc BQL KBTB đảo Cồn Cỏ Nguyễn Văn Hòa, Cồn Cỏ là một trong 11 khu bảo tồn biển được Tổ chức IUCN lựa chọn để triển khai chương trình giám sát rác thải nhựa bãi biển. Thông qua chương trình, tổ chức IUCN sẽ tiến hành thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, số liệu, nguồn gốc, tỷ lệ phần trăm giữa các loại rác và sự biến động của rác thải nhựa tại bãi biển để có cái nhìn tổng quan về rác thải nhựa trong khu vực.

Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp; làm cơ sở báo cáo, đề xuất các cấp chính quyền địa phương, các bên liên quan trong việc ban hành cơ chế, chính sách quản lý, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa; tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn có ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc sử dụng và xử lý rác thải nhựa. 

Tiến Nhất