Bà Rịa - Vũng Tàu: Lập phương án sử dụng đất tại 49 điểm mỏ đóng cửa

Đất đai - Ngày đăng : 14:41, 04/10/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin chủ trương giao diện tích đất thu hồi tại các điểm mỏ cho UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý.
mo
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 49 trường hợp thu hồi, đóng cửa mỏ do hết hạn khai thác. Trong đó, có 32 trường hợp có quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất, 17 trường hợp không có quyết định cho thuê và hợp đồng thuê đất. Tính đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định thu hồi 30/32 điểm mỏ có quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xin chủ trương giao diện tích đất thu hồi tại các điểm mỏ cho UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý. Cụ thể, đối với 30 điểm mỏ đã thu hồi đang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý sẽ được giao về địa phương quản lý.

Đồng thời, 02 điểm mỏ còn lại chưa có quyết định thu hồi đất cũng sẽ giao về cho địa phương. Sau khi nhận được diện tích đất này, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần lập phương án để khai thác cho từng diện tích đất. Riêng đối với 17 điểm mỏ không có quyết định cho thuê và hợp đồng thuê đất, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định.

Linh Nga