Vinh danh các tập thể, cá nhân, tổ chức tôn giáo tham gia tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong nước - Ngày đăng : 13:46, 14/10/2019

(TN&MT) - Tại “Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã vinh danh và trao tặng bằng khen cho 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc.
BTTranhongHaTraoqua3
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vinh danh và trao tặng bằng khen cho 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc.

Tại hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2015, lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 với 5 nội dung, 7 mục tiêu, giải pháp. 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, trên nhiều phương diện, nổi bật là: Có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng cùng tham gia thể hiện chung tay bảo vệ môi trường (Mặt trận, cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo, các tổ chức môi trường trong nước và quốc tế, tổ chức phí chính phủ...); cách thức triển khai Chương trình phối hợp đồng bộ, bài bản, có nhiều sáng tạo, phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, đặc điểm tình hình các địa phương và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

BTTranhongHaTraoqua
Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vinh danh và trao tặng bằng khen cho 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc.

Các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình (khoảng 1014 mô hình) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ngành và các đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo. Qua đó hình thành cơ chế hỗ trợ hiệu quả, phát huy nội lực, tự quản trong nhân dân kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, nguồn lực xã hội, quốc tế trong sự nghiệp xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

TTrNhantaoqua1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân vinh danh và trao tặng bằng khen cho 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong thời quan vừa qua đã có những nỗ lực, chung tay hành động với những mục tiêu thiết thực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúc mừng và vinh danh các cá nhân, tập thể nhận bằng khen, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động, tích cực bảo vệ môi trường là những vấn đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định sự phát triển của đất nước, cũng như tương lai phồn thịnh và hạnh phúc của các thế hệ người Việt Nam. Điều đó, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà tất cả các tôn giáo ở Việt Nam cùng với toàn dân tộc đang hướng tới.
 

thamquan
BTTranhongHathamgianhang
BTHathamquan
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Thừa thiên - Huế thăm quan các gian hàng triển lại tại Hội nghị

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, thông qua thực hiện Chương trình đã khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể là đúng đắn, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khương Trung