Xử lý rác thải bằng công nghệ sạch ở trung tâm Đồng bằng sông cửu long

Môi trường - Ngày đăng : 12:17, 06/10/2019

Tuy nhiên, các bãi chôn lấp rác cùng với những lò đốt công nghệ lạc hậu luôn bị người dân than phiền về mùi hôi, khói bụi, nước rỉ rác. Nhưng từ khi Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai đi vào hoạt động, đến nay, phần lớn lượng rác thải ra mỗi ngày của Cần Thơ được xử lý triệt để bằng công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác lộ thiên đã giảm rất nhiều.

(TN&MT) - Làđô th trung tâm ca Đồng bng sông Cu Long, mi ngày, thành ph Cn Thơ thi ra 600-700 tn rác. Cho đến trước tháng 12/2018, lượng rác này được x lý bng cách chôn lp vàđốt không thu hi năng lượng. Do các bãi chôn lp rác cùng vi nhng lòđốt công ngh lc hu nên tình trng ô nhim t nhng bãi rác này đã làm nh hưởng không nhđến cuc sng người dân quanh vùng.

1
Xử lý rác thải bằng công nghệ tái tạo năng lượng sạch

Không nhng x lý trit để rác thi bng công ngh tiêu chun châu Âu, Nhà máy đốt rác phát đin Cn Thơ còn phát 150.000 kwh đin/ngày, góp phn gii quyết vn đềô nhim môi trường ca thành ph, đồng thi to ngun năng lượng xanh phc v phát trin sn xut.

Trước đây, trên địa bàn TP. Cn Thơ tn ti hai bãi rác ln là bãi rác Ô Môn và bãi rác Đông Thng huyn CĐỏ. Nhiu năm qua, hai bãi rác này luôn trong tình trng quá ti, mùi hôi, khói bi, nước r rác nh hưởng rt nhiu đến cuc sng ca người dân xung quanh.
 

2
Toàn cảnh nhà máy

Tuy nhiên, t khi Nhà máy đốt rác sinh hot phát đin ti xã Trường Xuân, huyn Thi Lai đi vào hot động, hai bãi rác này đã ngng tiếp nhn rác để chôn lp, phn ln lượng rác thi ra mi ngày ca Cn Thơđược x lý trit để.

Theo đó, trung bình mi ngày, Nhà máy đốt rác phát đin Cn Thơ x lý mi ngày t 400-430 tn, tương đương khong 60% lượng rác ca thành ph Cn Thơ và phát 150.000 kwh đin/ngày. Đến nay, nhà máy đã x lýđược khong 110.000 tn rác, phát 34 triu kwh đin, góp phn gii quyết vn đềô nhim môi trường ca thành ph, đồng thi to ngun năng lượng xanh phc v phát trin sn xut.

Công trình này do Tp đoàn China Everbright International đầu tư, được khánh thành ngày 8/12/2018. Theo đại din nhà máy, các thiết b s dng ti đây đều do chđầu tư t nghiên cu.

H thng x lý khói đạt tiêu chun châu Âu 2010, lòđốt có thđốt trit để rác thi sinh hot, không cn dùng thêm nhiên liu. Lượng tro x còn li sau quá trình đốt đang được nhà máy nghiên cu chế biến làm vt liu xây dng. Vi lượng tro bay phát sinh, thành ph Cn Thơđang xây dng khu chôn lp để nhà máy x lý theo quy định.

Bà Nguyn Đặng Thy Thy, đại din Nhà máy đốt rác phát đin Cn Thơ, cho biết hin nhà máy vn hành n định và liên tc, khong 60% lượng rác ca thành ph Cn Thơ x lý trit để. Sau khi hot động n định, nhà máy đã chđộng xin phép chính quyn thành phđể tm thi x lý min phí 3.000 tn rác ti các bãi chôn lp cũ. Vic này s giúp thành ph gii quyết vn đề môi trường, to ra các khong đất trng, ci to các bãi rác này thành nhng đim nhn xanh cho thành ph Cn Thơ.

Mi đây, y ban Nhân dân thành ph Cn Thơ va chp thun cho Công ty EB đốt th nghim khong 3.000 tn rác đang được chôn lp các bãi rác do thành ph qun lý. Chi phí bc d, x lýđốt rác cũ do Công ty EB ph trách còn chi phí vn chuyn rác cũ do thành ph chi tr.

Ông Nguyn Chí Kiên, Phó Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường thành ph Cn Thơ cho biết, khi nhà máy x lý rác ca Công ty Năng lượng Môi trường EB đi vào hot động, tt c rác thi các đô th trung tâm như Ninh Kiu, Bình Thy, Cái Răng đãđược thu gom, x lý. Qua đó, gii quyết được vn đề tác động xu gây ô nhim môi trường trong lĩnh vc rác thi sinh hot ca thành ph.

 

 

Q.Minh