Lào Cai: Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Môi trường - Ngày đăng : 12:51, 02/10/2019

(TN&MT) - Nhằm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển các loại rừng; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai vừa ban hành công văn về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
1
Lào Cai chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triền rừng với mục tiêu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

Theo đó, đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng tới các cấp trực thuộc; có biện pháp cụ thể để kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác, lấn chiếm rừng và đất rừng trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã giao.

UBND cấp xã, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép; phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019. Giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và việc giao đất giao rừng, chuyển nhượng đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Đặc biệt là tiến hành kiểm kê hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; tổng hợp kết quả theo dõi diến biến rừng 2019 đúng tiến độ và nâng cao chất lượng nguồn dữ liệu diễn biến rừng; từng bước loại bỏ diện tích núi đá, sông suối, đất phi lâm nghiệp ra khỏi quy hoạch Lâm nghiệp. 

Lực lượng Kiểm lâm, Ban quản lý Vườn quốc gia và Ban quản lý các khu bảo tồn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động khai thác, mua bán lâm sản. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, xâm hại rừng; xác định cụ thể những khu vực trọng điểm, những tụ điểm, “điểm nóng” về phá rừng trái phép để xây dựng, triển khai ngay phương án bảo vệ rừng hiệu quả. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chịu trách nhiệm đối với các vụ phá rừng, khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trên diện tích được giao quản lý.

Giao cho Kiểm lâm 02 huyện Sa Pa và huyện Bát Xát là huyện có các khu du lịch nằm trên đất rừng kịp thời tham mưu cho UBND huyện về các giải pháp giúp quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội; tránh tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái phép.

Bích Hợp