Chính sách mới về hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Văn bản mới - Ngày đăng : 15:11, 13/09/2019

(TN&MT) - Từ ngày 15/9/2019, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bắt đầu có hiệu lực. Qua đó, những trường hợp được và không được xem xét hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ được chỉ rõ.Trường hợp không được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản   Theo Khoản 7 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP, những trường hợp không được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, gồm: Một, số tiền nộp lần đầu đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác (toàn bộ trữ lượng mỏ) hoặc một phần diện tích khu vực khai thác (tương ứng một phần trữ lượng);
khoang san
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hai, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, thời hạn khai thác theo giấy phép đã hết nhưng chưa khai thác hết trữ lượng, phần trữ lượng còn lại ưu tiên để gia hạn khai thác, trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn thì số tiền đã nộp nhà nước không trả lại;
Ba, tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản, không được hoàn trả số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp tính đến thời điểm bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản.
Đối với trường hợp này, cơ quan theo thẩm quyền cấp phép chủ trì tính và thẩm định lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp và thông báo cho Cục Thuế địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Như vậy, có 03 trường hợp cơ quan nhà nước không trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức cá nhân.
Trường hợp được hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cũng theo Nghị định 67/2019/NĐ-CP, 02 trường hợp được hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, gồm: 
Một, trường hợp trả lại toàn bộ mỏ, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân đã nộp đối với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, nhưng chưa tiến hành khai thác hoặc khai thác chưa hết sản lượng theo tiến độ nộp tiền cấp phép khai thác.
Hai, trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép theo Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật khoáng sản thì tổ chức, cá nhân được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


 

Phạm Oanh