Sơn La khảo sát tình hình đầu tư các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 15:42, 12/09/2019

(TN&MT) – Trong 02 ngày 11-12/9, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã khảo sát về tình hình đầu tư các dự án thuỷ điện giai đoạn 2011-2018 tại huyện Yên Châu, Mường La và Thuận Châu.
1
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La khảo sát tình hình đầu tư các Dự án thủy điện vừa và nhỏ tại huyện Yên Châu

Tại huyện Yên Châu, hiện có 3 nhà máy thủy điện đã hoàn thành, đang vận hành khai thác với tổng công suất 33,5 MW; tổng số đất thu hồi để thực hiện các dự án thủy điện khoảng 116 ha, trong đó có gần 9,8 ha đất ở; 10 ha đất lâm nghiệp; 4,7 ha đất trồng lúa nước… 566 hộ dân bị ảnh hưởng đến sản xuất. Các dự án thủy điện đi vào hoạt động đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho 47 lao động, trong đó có 26 lao động địa phương.

Tại huyện Thuận Châu, hiện có 3 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện, 1 dự án đang thi công, 6 dự án đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Sơn La. Huyện Mường La hiện có 19 dự án thủy điện vừa và nhỏ, gồm 14 dự án đã hoàn thành và phát điện, 4 dự án đang thi công, 1 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát đã đánh giá cao những đóng góp của các nhà máy thủy điện đối với ngân sách và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời đề nghị các nhà máy thủy điện trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện, xã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện đúng thời gian xả nước, đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng hạ du; quan tâm, khắc phục hệ thống đường giao thông và hạ tầng cơ sở cho người dân…

2
Kiểm tra thực địa tại Thủy điện Sập Việt, xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu

Trước đó, Đoàn đã tiến hành khảo sát tại 02 huyện Bắc Yên và Phù Yên. Đối với huyện Bắc Yên, hiện có 13 công trình thuỷ điện vừa và nhỏ đang trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác, trong đó, 9 nhà máy đã hoàn thành và phát điện, tổng công suất 136 MW; 4 nhà máy đang xây dựng và 10 công trình đã bổ sung quy hoạch. Huyện Phù Yên có 6 nhà máy thủy điện đang trong quá trình xây dựng và vận hành, trong đó, 2 nhà máy đã hoàn thành việc phát điện, 3 nhà máy đang xây dựng và 1 nhà máy đang trong quá trình khảo sát xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác còn gặp một số khó khăn như: Ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đất nông nghiệp, xuống cấp các công trình giao thông…

Được biết, hiện toàn tỉnh Sơn La có 47 công trình thủy điện đã hoàn thành và phát điện; 12 dự án đang triển khai thi công; 6 dự án đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư; 01 dự án đang làm thủ tục chủ trương đầu tư.

Việc thành lập Đoàn khảo sát nhằm đánh giá việc cụ thể hóa chính sách, pháp luật, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện vừa và nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2018. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các dự án gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và đảm bảo an ninh trật tự tại địa hương.

Sau khi khảo sát thực tế tại các địa phương, Đoàn sẽ làm việc với UBND tỉnh Sơn La, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ giai đoạn 2011-2018 trên toàn tỉnh.

Nguyễn Nga