Lạng Sơn: Để xảy ra sai phạm về đất đai, Chủ tịch xã tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 09:31, 12/09/2019

(TN&MT) – Liên quan đến những sai phạm về đất đai ở xã Khánh Khê mà Báo TN&MT phản ánh, UBND huyện Văn Quan vừa có báo cáo kết quả kiểm điểm các cá nhân theo yêu cầu của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Ảnh san lấp xã Khánh Khê
Hàng chục hộ dân xã Khánh Khê tự ý san lấp đất ruộng, xây dựng công trình trái phép.

Theo báo cáo, các cá nhân liên quan gồm: ông Phùng Bạch Đằng – Chủ tịch UBND xã; ông Lý Quang Phóng - ­Công chức Địa chính, Xây dựng, Nông nghiệp, Môi trường. Hai ông này đã tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm về những hạn chế, sai sót trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, cụ thể là không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các hộ dân trên địa bàn xã tự ý san lấp đất sản xuất nông nghiệp. Cả 2 ông đều tự nhận hình thức kỷ luật là Khiển trách.

Theo UBND huyện Văn Quan, cơ quan này tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 48/KL-UBND ngày 16/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND xã Khánh Khê. Sau khi có kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra huyện, UBND huyện sẽ xem xét hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

 

 

Hoàng Nghĩa