Cần Thơ: Ban hành phương án kiểm kê đất đai năm 2019

Đất đai - Ngày đăng : 22:14, 09/09/2019

(TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2060 về việc phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố.
DAT
Diện tích đất bị sạt lở ở khu vực cặp bờ sông Ô Môn (quận Ô Môn) cũng thuộc diện kiểm kê đất đai năm 2019 của TP. Cần Thơ

Theo đó, đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019, bao gồm: diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao đất để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp.

Hay các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.

Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước đến hết ngày 31/12/2019. Trong đó, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/03/2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Theo UBND TP. Cần Thơ, kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 sẽ là tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.