Điện Biên: Phản hồi thông tin về Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm

Đất đai - Ngày đăng : 09:05, 23/08/2019

(TN&MT) – Sở TN&MT tỉnh Điện Biên vừa có văn bản trả lời Báo Tài nguyên và Môi trường về những vướng mắc liên quan đến Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm, sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh những lùm xùm xung quanh 2 dự án này.
1 64
Công văn số 796/STNMT-QLĐĐ, ngày 14/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên, về việc làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh liên quan đến Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm

Theo Công văn số 796/STNMT-QLĐĐ, ngày 14/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên, về việc làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh liên quan đến Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm: Khu dự án này được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 17/10/2013 và được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 385/QĐ-UBND, ngày 21/4/2017.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đã giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ, tỉnh Điện Biên để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, Dự án cơ bản hoàn thiện xong việc đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và được Sở Xây dựng chấp nhận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn I (phần hạ tầng kỹ thuật).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 2972/UBND-TB, ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên, Sở tài nguyên và Môi trường đang thực hiện điều tra, xác định giá đất cụ thể đối với diện tích đất giao cho chủ đầu tư kinh doanh. Hiện tại, việc điều tra xác định cơ bản đã hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra chứng thực, định giá để trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh theo quy định.

Đối với Dự án khu nhà ở Tân Thanh, đến nay, Dự án đã thực hiện cơ bản hoàn thiện xong việc đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch. Hiện tại, Dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư do điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với dự án.

Trước đó, ngày 24/9/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức hoàn tất hồ sơ, thủ tục xác định giá đất cụ thể đối với 2 Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Tiếp đó, ngày 12/6/2019, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; công tác xác định giá đất tiếp tục được UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Những lùm xùm xung quanh 2 dự án nêu trên đã nhiều lần được Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh, kéo dài nhiều năm. Đến nay, tỉnh Điện Biên vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang giao cho các sở, ngành hoàn tất hồ sơ thủ tục để làm căn cứ, cơ sở đối trừ tiền thuế đất.