Điện Biên: Đẩy mạnh giao đất, giao rừng và cấp giấy CNQSD đất

Đất đai - Ngày đăng : 10:23, 19/08/2019

(TN&MT) - Nhằm ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, đồng thời để bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh triển khai việc giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho người dân các dân tộc trên địa bàn.

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn từ 2013-2015, tỉnh Điện Biên đã tiến hành giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất cho 4.639 tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích đất đã giao là 328.126,14ha/602.073,1ha, đạt 54,5% so với diện tích đất lâm nghiệp theo Kế hoạch 388/KH-UBND, ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

Trong đó đất lâm nghiệp có rừng đã giao 311.189,7ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng đã giao là 16.936,44ha.
 

Được giao rừng và cấp giấy CNQSD đất, người dân Điện Biên Đông tích cực chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong ảnh:
Được giao rừng và cấp giấy CNQSD đất, người dân Điện Biên Đông tích cực chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong ảnh: Người dân Mường Chà phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm huyện tuần tra bảo vệ rừng

Tỉnh Điện Biên cũng đã triển khai giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Quản lý rừng đặc dụng và Công an tỉnh Điện Biên, với tổng diện tích là 65.072,41ha. Trong đó, đất rừng phòng hộ 16,537,16ha, rừng đặc dụng là 47.897,05ha, rừng sản xuất là 638,12ha. Trong đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, với diện tích là 45.581ha; khu rừng đặc dụng Mường Phăng - Pá Khoang, huyện Điện Biên 2.316,05ha; Rừng phòng hộ Mường Chà 5.470,1ha; rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo và Công an tỉnh Điện Biên là 4,38ha.

Trên cơ sở kết quả giao đất, giao rừng và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện ra soát, hoàn chỉnh giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí theo Kế hoạch 388 là 49.612,2 triệu đồng.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Văn bản số 212/STNMT-VPĐKĐĐ, ngày 11/4/2016; số 861/STNMT-VP ĐKĐĐ, ngày 29/3/2018 hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện lập hồ sơ địa chính cho các thửa đất được giao đất, cấp giấy CNQSD đất theo Kế hoạch 388/KH-UBND, ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

Kết quả đã hoàn thiện công tác kiểm tra chất lượng và xác nhận sổ địa chính 5 huyện, thành phố gồm: Mường Chà, Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Ảng và thành phố Điện Biên phủ. Ngoài ra đã thẩm định hồ sơ của huyện Tuần Giáo.

Ông Trần Văn Thượng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, cho biết: “Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 388 của UBND tỉnh Điện Biên đã khắc phục được một số hạn chế, tồn tại của giai đoạn thực hiện giao rừng theo Nghị định 163(không giao đất trên thực địa). Việc giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 388 đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp theo dõi, quản lý tốt diện tích rừng hiện có, là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến với đối tượng thụ hưởng; hạn chế thấp nhất tình trạng tranh chấp rừng và đất rừng; làm tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như trong công tác phòng chống cháy rừng và quản lý lâm sản.”

Ông Lò Văn Tiến, phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên,Trưởng Ban chỉ đạo, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND, ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tiếp tục tháo gỡ trong giai đoạn tới.

Trong đó, công tác quản lý bảo vệ rừng của một số cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở nhiều địa phương vẫn còn thờ ơ, còn mang tính hình thức nên vẫn xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép; quá trình thực hiện giao đất, giao rừng chưa chặt chẽ ở một số địa phương đã làm phát sinh mâu thuẫn về đất đai giữa các cộng đồng giáp ranh.

Một số địa phương đất nông nghiệp xem kẽ với đất lâm nghiệp nên rất khó khăn trong công tác quản lý, phòng cháy, chữa cháy. Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh chậm được phê duyệt, do đó đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng là đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, hiện trạng đều là đất nương rãy luân canh do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Việc xác định diện tích, vị trí của loại đất này để thực hiện ra soát hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, cấp giấy CNQSD đất rất khó thực hiện vì không xác định được cụ thể ranh giới, diện tích trước đã giao và sau khi ra soát; kinh phí đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn thấp, chưa đảm bảo mức sống cho nhân dân bỏ hẳn làm nương rãy chuyển sang trồng, bảo vệ chăm sóc rừng…

Trong giai đoạn 2019-2023, tỉnh Điện Biên xác định hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát diện tích đất lâm nghiệp có rừng và chưa có rừng thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp với diện tích 366.626,85ha.

Trong đó đất lâm nghiệp có rừng là 31.772,27ha, đất lam nghiệp chưa có rừng là 334.854,58ha để thực hiện giao đất, cấp giấy CNQSD đất, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 106,8 tỷ đồng./