Điện Biên: Nhiều vướng mắc trong triển khai Dự án đường 60m

Đất đai - Ngày đăng : 11:41, 13/08/2019

(TN&MT) – Dự án đường 60m là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, đến nay Dự án vẫn còn dang dở vì rất nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB).
Góc phối cảnh Dự án đường 60m.
Góc phối cảnh Dự án đường 60m.

Dự án Đường 60m đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 với tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng và được thực hiện phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn. Thời gian thực hiện từ 2015 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 1, thực hiện công tác bồi thường, GPMB; xây dựng nền đường; công trình thoát nước và xây dựng 1/2 mặt đường. Chi phí đầu tư xây dựng 204 tỷ đồng bằng nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Giai đoạn 2, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án (gồm: Hệ thống hào kỹ thuật, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt; hệ thống điện chiếu sang; bó vỉa, vỉa hè; dải phân cách giữa, cây xanh và xây dựng 1/2 mặt đường). Chi phí đầu tư xây dựng 146 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách do tỉnh quản lý. Sau đó, Dự án được điều chỉnh theo QĐ 1644/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, với tổng vốn tái định cư thuộc dự án 294,0 tỷ đồng, vốn khác 56,000 tỷ đồng.

Đến nay Dựu án đường 60m vẫn còn dang dở vì nhiều vướng mắc.
Đến nay Dựu án đường 60m vẫn còn dang dở vì nhiều vướng mắc.


Tính đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành Dự án 250,731 tỷ đồng (đạt 71,6% giá trị của cả dự án). Nhu cầu về vốn còn thiếu cho khối lượng hoàn thành dự án là 72,794 tỷ đồng. Đã thực hiện thanh toán chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân và chi phí tổ chức thực hiện là 57.000 triệu đồng/144 hộ. Số tiền chưa giải ngân thanh toán là 49.532 triệu đồng (dự kiến trừ 21.000 triệu đồng bồi thường đất ở không cấp phát mà đối trừ qua giao đất tái định cư. Tiếp nhận mặt bằng của 132/211 hộ và thực hiện bàn giao cho đơn vị thi công với tổng diện tích 86.310/105.582m2, bằng 81,75% tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: Trong quá trình triển khai Dự án cũng gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường GPMB. Công tác bồi thường GPMB dự án Đường 60m được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ năm 2016, nên việc tổ chức thực hiện của thành phố luôn bị động.

Mặt khác để giải phóng mặt bằng đường 60m phải hoàn thành khu Tái định cư 1,2,3. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện công tác GPMB tại các khu TĐC trên chưa xong. Lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ, cũng như các phòng, ban, đơn vị chức năng đã xuống nhiều lần từng hộ gia đình để vận động tuyên truyền các hộ dân bốc thăm trên sơ đồ theo chỉ đạo của Tỉnh, tuy nhiên các hộ gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng vì chưa có đất tái định cư. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng 19.272m2 bằng 18,25% tổng diện tích phải GPMB.

Trong công tác hoàn thiện hồ sơ GPMB, do việc triển khai thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi đất từ năm 2016 không theo đúng quy trình, quy định nên việc hoàn thiện, khôi phục hồ sơ trình thẩm định và ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế, quyết định thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ giải phóng mặt bằng hoàn thành xong trước 30/6/2019 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, một số hộ dân không đồng ý nhận đất trên sơ đồ, không đồng ý với mức giá đền bù (thấp hơn giá thị trường, không đủ để nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tương tự). Một số hộ dân cố tình chây ỳ, không chấp hành các chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư, để bàn giao mặt bằng thi công.

Trong khi thời gian thực hiện Dự án đã hết từ 2017, do đó các nội dung công việc thực hiện từ năm 2018 không thể nghiệm thu thanh toán. Vốn còn thiếu cho dự án là 214,866 tỷ đồng chiếm 61,4%; trong đó, thiếu để chi trả cho khối lượng hoàn thành là 72,794 tỷ đồng (trái quy định của Luật đầu tư công).

Công tác giải phóng mặt bằng của Dự án gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình xây dựng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Công tác giải phóng mặt bằng của Dự án gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình xây dựng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.


Trước những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, UBND TP. Điện Biên Phủ kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên tạm ứng vốn để thực hiện công tác GPMB và thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án như nội dung tờ trình số 552/TTr-UBND, ngày 24/4/2019 của UBND thành phố về việc tạm ứng kinh phí, và văn bản số 623/UBND-BQLDA, ngày 10/5/2019 của UBND thành phố về việc phân bổ kế hoạch vốn tái định cư thủy điện Sơn La.

Cùng với đó, kiến nghị Sở TN&MT Điện Biên đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng 4 điểm tái định cư để UBND thành phố thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nhận được mặt bằng thi công đường 60 m trong quý III/2019. Trong đó, đối với các khu tái định cư mà đã có mặt bằng đề nghị xem xét bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa vào để lấy mặt bằng triển khai.