Muốn thuê mặt nước biển phải có những giấy tờ gì?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:24, 12/06/2018

(TN&MT) - Tôi đang có nhu cầu thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về giá thuê? Hồ sơ xin thuê mặt nước biển gồm những gì?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Trước tiên, muốn thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản thì bạn phải thuộc đối tượng được pháp luật cho phép thuê theo đúng quy định của Khoản 3 Điều 28 Luật Thủy sản 2003. Cụ thể,  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản trong các trường hợp sau: Tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản (23 2)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Về khung giá thuê mặt nước biển: Khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này như sau: Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm. Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm.

Về hồ sơ xin thuê mặt nước biển: Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định 27/2005/NĐ-CP, hồ sơ xin thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân trong nước gồm:

- Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản;

- Báo cáo dự án khả thi nuôi trồng thủy sản được cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thẩm định; Bản thuyết minh về năng lực kỹ thuật nuôi trồng thủy sản;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thuỷ sản và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ)”.