Điều kiện để được giải quyết tranh chấp đất đai ở TP. HCM

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 10:10, 27/04/2018

(TN&MT) – Vợ chồng tôi và gia đình hàng xóm đang xảy ra tranh chấp đất đai. Tranh chấp này đã nhiều năm nhưng hai bên chưa có tiếng nói chung. Xin hỏi, chúng tôi có thể đem tranh chấp này lên giải quyết tại chính quyền địa phương hay tòa án hay không? Điều kiện để được giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan nhà nước ở thành phố HCM là như thế nào?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

UBND thành phố HCM vừa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tranh chấp đất đai được cơ quan nhà nước thụ lý giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:

-Cá nhân, tổ chức tranh chấp đất đai phải có căn cứ chứng minh: Đã tiến hành thủ tục hòa giải nhưng không thành; Phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của mình hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến Ủy ban nhân dân các cấp; Có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

- Người gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

dat dai tranh chap
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

- Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện bằng đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trực tiếp đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong thời hạn quy định (đối với trường hợp nộp đơn khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu).

- Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

- Đơn tranh chấp đất đai phải ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người đứng tên trong đơn; số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp, địa chỉ nơi cư trú của người đứng tên trong đơn; nội dung, lý do tranh chấp và yêu cầu của người viết đơn. Đơn phải do người tranh chấp ký tên hoặc điểm chỉ.

- Người có yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp 01 bộ hồ sơ (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết gồm: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai hoặc bản ghi lời yêu cầu về giải quyết tranh chấp; Biên bản hòa giải của Ủy ban nhân dân cấp xã; Quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu (đối với trường hợp nộp đơn khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu); Bản vẽ hiện trạng nhà đất, công trình xây dựng, hồ sơ địa chính có liên quan đến phần đất tranh chấp (nếu có); Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); Các tài liệu khác có liên quan đến việc tranh chấp (nếu có).