Cấp lại Giấy chứng nhận QDĐ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 10/12/2015

Hỏi: Trước đây, khi kê khai thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi đã mắc sai sót về tên một thành viên trong Giấy chứng nhận. Vậy, chúng tôi có thể làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Thủ tục gồm những gì?

Trả lời

Căn cứ Điều 106 Luật đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Ảnh minh hoa
Ảnh minh hoa

Ngoài ra, Khoản 8, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Dựa vào các quy định trên, gia đình bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi đến UBND huyện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo quy định, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 10/ĐK; Bản mô tả thửa đất do đo đạc địa chính.

Báo TN&MT