Thu dọn rác các công trình phục vụ hoạt động dầu khí

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 16:17, 25/12/2017

(TN&MT) – Hiện tôi thấy, hoạt động khain thác dầu khí có ảnh hưởng đến rất lớn đến môi trường biển. Vậy, Chính phủ hiện có quy định thế nào về việc thu dọn rác các công trình, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí hay không? Nếu có xin quý báo cho biết cụ thể về tên văn bản và quy định liên quan?
dau khi
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí. Theo đó, việc thu dọn rác vụn và làm sạch hiện trường để bảo vệ môi trường biển sau quá trình thu dọn công trình dầu khí được quy định như sau:          

Hoạt động thu dọn và khảo sát rác vụn phải được đề cập trong kế hoạch thu dọn công trình dầu khí; Sau mỗi đợt thu dọn, tổ chức cá nhân cần thực hiện khảo sát rác vụn để xác định và thu hồi rác vụn phát sinh từ quá trình thu dọn hoặc từ việc khai thác trước đó mà vẫn còn nằm lại trên đáy biển.

Trước khi thực hiện thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kết quả quan trắc cần được đề cập trong kế hoạch thu dọn công trình dầu khí. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã tiến hành quan trắc môi trường trong thời hạn 2 năm kể từ ngày kết thúc quan trắc đến trước ngày thực hiện thu dọn thì tổ chức, cá nhân được sử dụng số liệu trong báo cáo quan trắc đó để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 9 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo quan trắc môi trường phải đánh giá được các tác động của quá trình thu dọn, những tác động tồn dư của toàn bộ quá trình thu dọn cũng như khả năng phục hồi tự nhiên của môi trường. Kết quả quan trắc sau thu dọn phải được đề cập trong báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí.

Phạm vi khảo sát rác vụn được tính từ mép ngoài của công trình dầu khí: Đối với giếng khoan: Trong vòng bán kính tối thiểu 90 m. Đối với giàn khai thác: Trong vòng bán kính tối thiểu 100 m. Đối với các đầu giếng ngầm và cụm phân phối ngầm: Trong vòng bán kính tối thiểu 90 m. Đối với đường ống và các công trình dầu khí khác: Trong vòng bán kính tối thiểu 10 m.