Đẩy mạnh quản lý hiệu quả các khu bảo tồn

Thế giới - Ngày đăng : 15:26, 06/09/2018

(TN&MT) – Hội thảo hợp tác các khu bảo tồn (APAP) lần thứ tư tại Pyeongchang (Hàn Quốc) tập trung vào Đánh giá hiệu quả quản lý (MEE) của các khu bảo tồn và Danh sách xanh - tiêu chuẩn quản lý bảo tồn quốc tế mới của IUCN.

Trong thập kỷ qua, số lượng các khu bảo tồn trên thế giới gia tăng đáng kể. MEE ngày càng được nhiều quốc gia sử dụng; gần đây, Danh sách xanh của IUCN đã được phát triển như một tiêu chuẩn quốc tế mới cho các khu bảo tồn được bảo vệ thông qua việc quản lý hiệu quả và công bằng.

Trong bối cảnh đó, hội thảo APAP lần thứ 4 được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết của các thành viên APAP về hiệu quả quản lý khu bảo tồn và Danh sách xanh của IUCN; Chia sẻ kinh nghiệm và bài học về quản lý hiệu quả các khu vực bảo tồn giữa các tổ chức thành viên APAP; Biên soạn các phương pháp hay nhất và xác định các vấn đề mới nổi về quản lý hiệu quả các khu bảo tồn trong khu vực Châu Á.

img 8473
Những người tham gia hội thảo trình bày nhóm. Ảnh: KNPS

Được phối hợp tổ chức bởi Bộ Môi trường Hàn Quốc, Dịch vụ Vườn quốc gia Hàn Quốc (KNPS) và IUCN Asia, hội thảo có sự tham gia của 34 người tham gia từ 12 quốc gia thành viên APAP.

Theo các nước thành viên APAP, tương đối ít quốc gia đã sử dụng MEE một cách có hệ thống, việc thực hiện MEE chủ yếu là dự án hoặc nhà tài trợ. Tình trạng thực hiện MEE thay đổi đáng kể giữa các nước thành viên APAP. Chẳng hạn như, tất cả các khu bảo tồn ở Bhutan đã áp dụng công cụ theo dõi hiệu quả quản lý METT +, được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Bhutan vào năm 2016. Ngược lại, ở Nhật Bản, đến nay vẫn chưa triển khai MEE; Bộ Môi trường hiện đang tiến hành nghiên cứu để xác định cách tiếp cận phù hợp nhất cho bối cảnh Nhật Bản.

img 8585
Tham quan Vườn quốc gia Odaesan. Ảnh: KNPS

Mặc dù MEE có nhiều lợi ích, nhưng lại đi kèm với những thách thức nhất định. Cụ thể là, MEE tương đối ít chú ý đến các vấn đề liên quan đến quản trị và công bằng; kết quả đôi khi có thể bị lệch bởi mong muốn chủ quan để hiển thị các cải tiến cho nhà tài trợ; MEE không đề xuất các giải pháp để giải quyết các khoảng trống quản lý được xác định.

Để giúp giải quyết những mối quan ngại này, các đại biểu tham gia hội thảo khuyến nghị APAP có thể thúc đẩy việc chia sẻ các phương pháp hay nhất, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và hỗ trợ phát triển các phương pháp chuẩn, thân thiện với người dùng.

Bên cạnh đó, Danh sách xanh của IUCN cũng thể hiện những thách thức nhất định như: quá trình phức tạp và mất thời gian, khó khăn trong việc chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy đủ, nhu cầu xây dựng năng lực và tài trợ. Sự hỗ trợ của IUCN sẽ giúp các quốc gia thành viên APAP quan tâm đến việc áp dụng Danh sách xanh. Các đại biểu tại hội thảo đề nghị một bộ các biện pháp để tăng cường và sắp xếp danh sách xanh của IUCN.

APAP (Asia Partners Partners Partnership) được thiết kế như một nền tảng quan trọng giúp các chính phủ và các bên liên quan khác hợp tác để quản lý hiệu quả hơn các khu vực bảo tồn trong khu vực. Sự hợp tác này được bắt đầu vào năm 2013 tại Hội nghị Công viên Châu Á đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản và chính thức ra mắt vào năm 2014 tại Đại hội Công viên Thế giới IUCN tại Úc.
   APAP được chủ trì bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và đồng chủ trì bởi một tổ chức thành viên APAP trên cơ sở luân phiên, bắt đầu với Bộ Môi trường, Nhật Bản.