Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng xây dựng các hành lang kinh tế với tổng vốn đầu tư 50 tỷ USD

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 13/12/2013

Ngày 12/12, tại thủ đô Viêng-chăn (CHDCND Lào), các nước thành viên của Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) đã nhất trí xây dựng một danh mục
Ngày 12/12, tại thủ đô Viêng-chăn (CHDCND Lào), các nước thành viên của Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) đã nhất trí xây dựng một danh mục các dự án có tiềm năng với tổng vốn đầu tư 50 tỷ USD trong một hiệp định Khuôn khổ Đầu tư Khu vực (RIF) mới bao gồm cả các khoản đầu tư vào những lĩnh vực phi truyền thống như đường sắt và các dự án đa lĩnh vực trong vòng một thập kỷ tới. 

  Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cơ quan đóng vai trò Ban Thư ký của GMS cho biết: “Các dự án thế hệ mới có thể giúp đẩy mạnh thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, kích thích tăng trưởng và việc làm. Hoàn thiện các kết nối giao thông còn thiếu vẫn là trọng tâm của chương trình GMS, tuy nhiên củng cố kiến thức và các cơ sở hạ tầng mềm như phát triển kỹ năng, tạo thuận lợi hương mại và cùng quản lý các hàng hóa công cộng trong khu vực cũng là những ưu tiên của chương trình.”
   
 các nước thành viên của Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) đã nhất trí xây dựng một danh mục dự án có tiềm năng. Ảnh minh họa
   
  Hiệp định RIF đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 19 của Chương trình Hợp tác Kinh tế GMS tổ chức tại Viêng-chăn, Lào. Hiệp định khung này bao gồm các dự án đầu tư và các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong Tiểu vùng được tất cả các nước GMS chuẩn bị.
   
  Kể từ Hội nghị Bộ trưởng năm 2012, Tiểu vùng đã đạt được những tiến bộ đáng kể với việc ký hai thỏa thuận về thiết lập Hiệp hội Vận tải Đường sắt Tiểu vùng Mê-kông mở rộng và Trung tâm Điều phối Điện năng Khu vực. Các nguồn vốn đã được đảm bảo cho giai đoạn 2 của Chương trình hỗ trợ nông nghiệp trọng tâm, Chương trình môi trường trọng tâm và Sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học.
   
  Trung Quốc và Việt Nam cũng đã ký một thỏa thuận về phát triển các khu hợp tác kinh tế biên giới. Một cây cầu mới nối liền giữa Lào và Thái Lan đã hoàn thành, đem lại kết nối cuối cùng còn thiếu, đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến Hành lang kinh tế Bắc - Nam của GMS.
   
  Tham vọng của Chương trình GMS là chuyển đổi các hành lang giao thông thành những hành lang kinh tế mang đầy đủ ý nghĩa, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, kích thích tăng trưởng và việc làm. Hiệp định RIF hướng đến mục tiêu thúc đẩy tiến trình này thông qua việc hỗ trợ các dự án đa lĩnh vực. Cùng với việc phát triển đô thị và các trung tâm logistics, hiệp định sẽ cố gắng xây dựng một thị trường điện năng trong tiểu vùng. Hiệp định cũng tập trung vào nhu cầu đầu tư để hỗ trợ các nước thành viên xây dựng năng lực đối phó với biến đổi khí hậu, tăng cường sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp, thúc đẩy an toàn thực phẩm và an ninh.
   
  Các nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện để phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu của việc trao đổi quyền tham gia giao thông giữa các nước thành viên và phát triển các cơ hội du lịch trên toàn khu vực. Danh sách các dự án ưu tiên được xây dựng có tổng trị giá trên 50 tỷ USD thực hiện trong vòng 9 năm cho tới năm 2022. Để đáp ứng đủ những đòi hỏi về vốn lớn như vậy, các nước và các đối tác phát triển sẽ xem xét việc huy động vốn từ khu vực tư nhân.
   
  Các thành viên của GMS bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, tỉnh Vân Nam và Khu Tự trị Quảng Tây của Trung Quốc. Khu vực này được gắn kết với nhau bởi con sông Mê-kông, bao phủ một diện tích tương đương với diện tích Tây Âu và có tổng dân số lớn hơn dân số của Hoa Kỳ.
   
Theo cpv.org.vn