Nghệ An: Phê duyệt điều chỉnh mở rộng thị trấn Nam Đàn

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 07/08/2019

(TN&MT)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 2987/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000). Theo đó, quy mô đất đai là 2.245,5ha, dân số là 23.768 người.

Phạm vi ranh giới của quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích đất của thị trấn Nam Đàn; xã Vân Diên và một phần diện tích đất của 03 xã Nam Tân, Xuân Hòa và Nam Thượng. Diện tích khảo sát lập quy hoạch là 2245,5ha; bao gồm diện tích thị trấn Nam Đàn hiện trạng là 196,6ha và diện tích mở rộng thêm của các xã Vân Diên là 1.366,7 ha, xã Nam Tân là 332 ha và xã Xuân Hòa là 109 ha, xã Nam Thượng là 241,2 ha. Niên độ thực hiện quy hoạch từ năm 2018 đến 2035.

Được biết, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, tỷ lệ đô thị hóa của huyện Nam Đàn đến năm 2035 khoảng 35%, hình thành 3 khu vực phát triển đô thị: Thị trấn Nam Đàn (Đô thị loại IV) (Hướng tới phát triển trở thành thị xã trong tương lai); Thị trấn Nam Giang (Đô thị loại V); Thị trấn Phúc Cường (Đô thị loại V). Có 3 phân vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn. Cụ thể: Định hướng không gian vùng 1 - vùng bán sơn địa dọc chân núi Đại Huệ gồm 7 xã vùng núi và bán sơn địa, diện tích hơn 10.421 ha. Vùng 2 - vùng trung tâm gồm 8 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích hơn 8.251 ha. Vùng 3 - vùng hữu ngạn sông Lam gồm 8 xã, diện tích hơn 10.568 ha.