Thái Nguyên: Quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Xã hội - Ngày đăng : 15:47, 10/06/2019

(TN&MT) - Thực hiện Công điện khẩn số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 2160/UBND-CNN, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung quan trọng công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
218fe41a1b5bf205ab4a
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch, khoanh vùng ngăn chặn lây lan ra diện rộng Dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời hỗ trợ người dân ổn định, phát triển chăn nuôi

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chính quyền các cấp, cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. Rà soát, đánh giá lại công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của địa phương, xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong thời gian tới, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, thống kê cụ thể các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, quy mô đàn và danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn; khẩn trương có giải pháp để thực hiện giết mổ, tiêu thụ thịt lợn an toàn đảm bảo theo đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ chủ nuôi có lợn tiêu hủy bắt buộc và thực hiện giải ngân hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng theo quy định. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch và nghiêm cấm thực hiện giết mổ, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn tại vỉa hè, lề đường không đúng nơi quy định, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các chợ thuộc địa bàn quản lý.

dghhas1uz3v5zw4tcghhas1rawvtlxryys1jys10agl0lwxvbi10cm9uzy1zawv1lxroaq
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Internet

Tỉnh giao cơ quan chức năng: Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị và xây dựng báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của các địa phương, xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đề ra giải pháp trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê cụ thể các hộ chăn nuôi, trạng trại chăn nuôi, quy mô đàn; thống kê danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh và xử lý kịp thời các thông tin về phòng, chống dịch, báo cáo đầy đủ về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm rà soát, thống kê các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê các cơ sở, hộ kinh doanh thịt lợn tại các chợ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu phương án tiêu thụ thịt lợn an toàn theo quy định.

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch. Thông tin về số điện thoại phản ánh về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, tổ chức, người dân biết, phản ánh kịp thời. Mọi phản ánh về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên hệ hoặc nhắn tin tới địa chỉ Sở Nông nghiệp và PTNT (ông Hoàng Văn Dũng, số điện thoại: 0912371606), Chi cục Chăn nuôi và Thú y (ông Lê Đắc Vinh, số điện thoại: 0912580571), Văn phòng UBND tỉnh (ông Đinh Tuấn Bách, số điện thoại: 0856215260).