Trung tâm công nghệ phần mềm và GIS thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Xã hội - Ngày đăng : 18:37, 10/06/2019

(TN&MT) - Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, được thành lập...

 

 

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, được thành lập theo Quyết định số 2889/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác phát triển chính phủ điện tử của Bộ; thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, công nghệ GIS trong ngành tài nguyên môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
 

STT

Vị trí cần tuyển dụng

Mã số chức danh nghề nghiệp

Số lượng cần tuyển

1

Hành chính quản trị

01.003

01

2

Kế toán, tài chính

06.031

01

3

Văn thư, lưu trữ kiêm Thủ quỹ

01.003

01

4

Kế hoạch

01.003

04

5

Phát triển phần mềm

V11.08.021

14

 

Kiểm thử phần mềm

V11.07.18

04

6

Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật

V11.08.21

05

7

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường

V06.06.17

03

Tổng cộng

 

33

 

III. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS.

- Những người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS và quy định pháp luật hiện hành.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

a) Vị trí Hành chính quản trị

-  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp về quản trị hành chính;

- Có trình độ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về Quản trị kinh doanh tổng hợp, văn thư lưu trữ hoặc kế toán.

- Có trình độ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí Kế toán, tài chính

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trở lên;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

d) Vị trí Kế hoạch

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin;

- Có trình độ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Vị trí Phát triển phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

f) Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ có liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên môi trường hoặc chuyên ngành về công nghệ thông tin;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Hình thức: Xét tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  • Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
  • Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  • Bản sao Giấy khai sinh;
  • Bản sao sổ hộ khẩu theo quy định;
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
  • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
  • 02 phòng bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
  •  Số lượng hồ sơ 01 bộ;
  • Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ.

V. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện.

2. Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 12 tháng 6 năm 2019 đến ngày 11 tháng 7 năm 2019

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp (điện thoại: 024.37450152 hoặc 0832368699; Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS; Số 28 Phạm văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019.

4. Lệ phí xét tuyển :

Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, số 28 đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tại địa chỉ Website : http://dinte.gov.vn; http://baotainguyenmoitruong.vn.