Hà Nội công bố thanh tra toàn diện mua bán chế phẩm làm sạch nước hồ

Xã hội - Ngày đăng : 14:40, 31/05/2019

Sáng nay (31/5), Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Quyết định về việc thanh tra toàn diện việc mua bán, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.
che pham bdpz
Chế phẩm Redoxy-3C sử dụng làm sạch nước hồ Hà Nội thời gian qua. Ảnh: Zing

Sáng nay (31/5), Chánh thanh tra Thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, Thanh tra thành phố đã có Quyết định về việc thanh tra toàn diện việc mua bán, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Quyết định số 2383/QĐ-TTLN-PCTN ký ngày 31/5/2019, nêu rõ thời gian thanh tra có thời hạn là 45 ngày không kể ngày nghỉ, ngày lễ, tính từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thành phần đoàn gồm các sở ngành liên quan như: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng. Trưởng đoàn thanh tra là bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội. 

Trước đó ngày 30/5, tại buổi giao ban công tác UBND thành phố Hà Nội tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, vừa qua có một số thông tin dư luận phản ảnh liên quan đến tính minh bạch, hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã giao Thanh tra Thành phố chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C và yêu cầu sau khi hoàn thành thanh tra phải công khai kết quả.