Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng

Xã hội - Ngày đăng : 14:45, 15/05/2019

(TN&MT) - Đây là nội dung Chỉ thị vừa được Bộ TN&MT ban hành. Theo đó, Chỉ thị giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chủ động sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên cơ sở đề nghị phối hợp công tác của Bộ Giao thông vận tải.
20171118 102927
Ảnh minh họa

Đây là dịch vụ thiết thực và quan trọng; góp phần đảm bảo an toàn và chống ùn tắc giao thông; thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ về việc triển khai áp dụng thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên địa bàn cả nước; đồng thời hướng đến việc tiết kiệm nhiên nguyên liệu, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Bộ TN&MT chỉ đạo kịp thời tổ chức thực hiện việc dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với các phương tiện đang quản lý thuộc diện thu phí và các quy định pháp luật hiện hành.

Năm 2018, Bộ GTVT và Bộ TN&MT tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021 nhằm tăng cường phối hợp giữa hai ngành, lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Trong đó, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động giao thông vận tải, nhất là phối hợp trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án; rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường trong giao thông vận tải.

Trên thực tế, mạng lưới hoạt động giao thông vận tải, nhất là giao thông đường bộ, hàng không, đường sắt…; xây dựng, khai thác công trình thông vận tải tác động lớn đến tài nguyên và môi trường.