Thanh Hóa: Chi 65 tỷ đồng di dời 322 hộ dân trong vùng sạt lở, lũ quét

Xã hội - Ngày đăng : 06:22, 03/05/2019

(TN&MT) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định cấp trên 65 tỷ đồng để di dời 322 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở cao tại huyện Mường Lát.

Theo đó, sẽ có 322 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn các bản, như: Trung Thắng, Ún, Sa Lung (xã Mường Lý) và các bản Tung, Ma Hác, Lìn (xã Trung Lý) được di dời, tái định cư. Trong đó có 149 hộ cần phải di dời khẩn cấp trước mùa mưa bão năm 2019.
 

Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định chi trên 65 tỷ đồng di dời 322 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao ở huyện Mường Lát.
Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định chi trên 65 tỷ đồng di dời 322 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao ở huyện Mường Lát.

Mục tiêu phương án: Bố trí, sắp xếp các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện Mường Lát nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tốt đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Có phương án sản xuất, sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới.

Nhiệm vụ của phương án là xây dựng 6 khu tái định cư cho 322 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn xã Mường Lý, Trung Lý.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án trên là hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, chi phí để xây dựng các khu tái định cư là 58 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân là gần 8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trong năm 2018 Mường Lát là huyện chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.
Trong năm 2018 Mường Lát là huyện chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Mường Lát tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của công tác bố trí dân cư đối với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, củng cố an ninh quốc phòng.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn trước mùa mưa bão năm 2019.