Cồn cát mới nổi ở khu vực cửa Đại có diễn biến bồi, xói phức tạp

Xã hội - Ngày đăng : 15:04, 02/05/2019

(TN&MT) - Theo kết quả khảo sát mới nhất của cơ quan chức năng, cồn cát mới nổi ở khu vực cửa Đại vẫn tiếp tục bồi về phía Bắc. Riêng phía Đông và Nam diễn biến bồi, xói tiếp tục phức tạp, nhất là phía Đông Nam. Khu vực phía Tây ít thay đổi.

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Chi cục PCTT Miền Trung và Tây Nguyên) đã phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam tiến hành đi khảo sát (lần 3) tại cồn cát vào ngày 26/4/2019.

aa(1)
Diễn biến cồn cát ngày 21/4 đến ngày 26/4/2019. Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Qua khảo sát, so với ngày 21/4/2019 cho thấy, cồn cát tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở phía Nam. Khu vực này bắt đầu xói ở phía Đông Nam và bồi dần về phía Tây Nam.

Tại thời đoạn từ 8h00-10h00 ngày 26/4/2019, đảo cát có kích thước như sau: Diện tích phần nổi: 12,309 ha; Chu vi: 3,522 km. Chiều dài (2 điểm xa nhất): 1.116 m (thay đổi không lớn so với thời điểm quan trắc ngày 21/4). Chiều rộng lớn nhất: 220m (cơ bản không thay đổi). Chiều cao trung bình (ước tính) so với mặt nước biển: 2,0m.

Chi cục PCTT Miền Trung và Tây Nguyên đã tiến hành đóng 04 cọc thép tại các vị trí cọc bị mất và lên phương án đóng bổ sung cọc ở các khu vực có thay đổi lớn trong tuần qua nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác quan trắc.

gfg(1)
Cọc số 2 được thay thế bằng cọc thép kẽm, đóng sâu 2m. Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Nhận định sơ bộ, cồn cát vẫn tiếp tục bồi về phía Bắc. Riêng phía Đông và Nam diễn biến bồi, xói tiếp tục phức tạp, nhất là phía Đông Nam. Khu vực phía Tây ít thay đổi.

Như đã đưa tin, cồn cát mới nổi ở khu vực cửa Đại đã xuất hiện từ rất lâu. Tuy nhiên, đến tháng 2/2018, cồn cát này mới nhô lên mặt nước. Đặc biệt, từ tháng 2/2019, tốc độ bồi bắt đầu nhanh hơn và có xu hướng mở rộng kích thước.