Hội An dẫn đầu xếp hạng về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản trong tỉnh Quảng Nam

Xã hội - Ngày đăng : 18:10, 24/01/2019

(TN&MT) - Theo kết quả xếp hạng về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản của tỉnh Quảng Nam, năm 2018 TP. Hội An tiếp tục là địa phương đứng đầu.
Chợ Hội An, Quảng Nam
Chợ Hội An, Quảng Nam

Các địa phương: TP. Tam Kỳ, huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, Điện Bàn, Nam Giang, Nam Trà My, Tây Giang xếp hạng nhì; Nông Sơn xếp hạng ba.

Kết quả xếp hạng trên dựa vào Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố  theo Quyết định số 3046/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tiêu chí để đánh giá, xếp hạng gồm các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; Tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; Xác nhận sản phẩm an toàn.

Nội dung đánh giá, xếp hạng gồm: Khối lượng, chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Hiệu quả, tác động thực tế triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, TP. Hội An tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được. Với các địa phương xếp hạng nhì cần nỗ lực phấn đấu trong năm 2019, địa phương xếp hạng ba phải tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản trong thời gian tới.

Đối với các địa phương không gửi báo cáo về Sở NN&PTNT Quảng Nam theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam gồm huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Bắc Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện phải kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.