Hải Phòng: Tập huấn Luật Thủy sản, hướng dẫn các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Xã hội - Ngày đăng : 15:55, 06/09/2018

(TN&MT) - Sở NN&PTNT TP Hải Phòng vừa phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNTtập huấn Luật Thủy sản năm 2017 và hướng dẫn các quy định của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cholãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, một số sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các địa phương trọng điểm nghề cá, doanh nghiệp hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thủy sản trên địa bàn thành phố.
HP 1
Lớp tập huấn Luật Thủy sản.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt những nội dung chính trong Luật Thủy sản năm 2017 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019), những nội dung mới trong Luật; các nguyên tắc của Công ước Luật biển năm 1982, Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp quốc, Bộ Luật nghề cá có trách nhiệm của FAO, kế hoạch hành động quốc tế của FAO về khai thác IUU, Hướng dẫn của FAO về thực hiện trách nhiệm quốc gia treo cờ...Chỉ thị số 45/CT-CP ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU; các kế hoạch của UBND TP thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn Hải Phòng được quán triệt tại hội nghị.Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác IUU; đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của quốc tế; bảo vệ, bảo tồn, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản...